This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Các thỏa thuận và giải quyết tranh chấp Welltone Luxury Residence

  • http://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Đường phốhttp://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html
Điện thoại liên hệ0776527952

CÁC THỎA THUẬN KHÁC
Mọi rủi ro và tổn thất xảy ra đối với Căn hộ được chuyển từ Bên Bán sang cho Bên Mua kể từ ngày ký Biên bản bàn giao Căn hộ hoặc ngày Bên Mua được xem là đã nhận bàn giao Căn hộ theo Điều 8, trừ nghĩa vụ bảo đảm pháp lý và nghĩa vụ bảo hành của Bên Bán theo Hợp đồng. 23
2. Bên Bán không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng này gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật của Việt Nam hoặc trường hợp xảy ra một sự kiện bất khả kháng.

Căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang​

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các Bên trên tinh thần hợp tác, thiện chí.
2. Trường hợp sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà thương lượng, hòa giải không đạt kết quả, thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. Bản án hoặc quyết định của Tòa án có giá trị bắt buộc thi hành đối với các Bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi khoản án phí, lệ phí cho việc giải quyết tranh chấp.

WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười Một 6, 2023 3:50 sáng

This ad has expired

Listing ID 6986548626fb35a5 132 total views, 2 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments