This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Chấm dứt hợp đồng Welltone Luxury Residence

  • Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a. Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt Hợp đồng;

Căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang
b. Bên Mua chậm thanh toán tiền mua Căn hộ theo thỏa thuận tại khoản 1 Điều 12 của Hợp đồng này;
c. Bên Bán chậm bàn giao Căn hộ theo thỏa thuận tại khoản 2 Điều 12 của Hợp đồng này;
d. Trong trường hợp bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 180 (một trăm tám mươi) ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và hai bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và việc chấm dứt Hợp đồng này không được coi là vi phạm Hợp đồng.
2. Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này như:
a. Nếu Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 thì việc xử lý hậu quả chấm dứt Hợp đồng sẽ được thực hiệntheo văn bản chấm dứt Hợp đồng.
b. Nếu Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 thì việc xử lý hậu quả chấm dứt Hợp đồngsẽ được thực hiện tương ứng khoản 1 Điều 12 của Hợp đồng.
c. Nếu Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 thì việc xử lý hậu quả chấm dứt Hợp đồng sẽ được thực hiện tương ứng khoản 2 Điều 12 của Hợp đồng.
d. Nếu Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 thì Bên Bán sẽ hoàn trả lại cho Bên Mua số tiền mà Bên Bán đã nhận sau khi trừ đi các khoản chi phí như: Tiền lãi suất phạt do chậm thanh toán, tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí khác (nếu có) phát sinh không phải do sự kiện bất khả kháng.
WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười Một 2, 2023 4:36 sáng

This ad has expired

Listing ID 7006543276566d64 155 total views, 2 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments