This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của bên mua Welltone Luxury Residence

  • đường xóm cồn, phường xương huân, tp nha trang, khánh hòa Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Đường phốđường xóm cồn, phường xương huân, tp nha trang, khánh hòa
Điện thoại liên hệ0776527952

Trong trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho căn hộ hưa được nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà bên mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba ( Bên nhận chuyển nhượng ) thì các bên phải thực hiện đúng thủ túc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Căn hộ biển cao cấp welltone luxury residence sở hữu lâu dài ở nha trang​

Hai bên thống nhất rằng , Bên mua chỉ được chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba khi có đủ các điều kiện sau đây:
Căn hộ mua bán không thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nươc hoặc không có tranh chấp với bên thứ ba

Bên mua thanh toán tối thiểu 30% giá trị căn hộ theo hợp đồng và đã hoàn thành việc thanh toán 100% các nghĩa vụ thanh toasn đến hạn cho bên bán( bao gồm tiền phạt vi phạm, tiền lãi chậm thanh toán, tiền thanh toán của từng đợt theo hợp đồng , các khoản tiền khác, nếu có ) và bên nhận chuyển nhượng phải đủ điều kiện được mua và sở hữu ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng hợp đồng

Mọi khoản tiền mà bên mua thanh toán cho bên bán tính đến thời điểm chuyển nhượng sẽ không được hoàn lại mà sẽ được chuyển cho bên nhận chuyển nhượng. Theo đó , mọi quyền và nghĩa vụ của bên mua sẽ chuyển sang cho bên nhận chuyển nhượng kể từ ngày bên bán ký xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Trong trường hợp quy định tại điều 9.2 và điều 9.3 của hợp đồng, người mua lại căn hộ hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ đều được các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của bên mua theo thỏa thuận trong hợp đồng này và trong nội quy khu căn hộ

Bên mua đảm bảo rằng bên bán sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào phát sinh từ người nhạn chuyển nhượng hợp đồng của bên mua , và bằng chi phí của mình, bên mua tự chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại , khiếu kiện đó

Trong mọi trường hợp, bên bán chỉ chịu trách nhiệm đối với bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng trong phạm vi hợp đồng này và giá bán ban đầu trong hợp đồng này
WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười 17, 2023 4:13 sáng

This ad has expired

Listing ID 620652e09fd7b3da 109 total views, 1 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments