This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Hiệu lực của hợp đồng Welltone Luxury Residence

  • http://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html Khánh Hòa 2

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Đường phốhttp://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html
Điện thoại liên hệ0776527952
Zip/Postal Code2
Quận/huyệnkhác

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký với điều kiện Bên Mua đã thanh toán đủ tiền Đợt 1 theo quy định của Hợp đồng.
2. Hợp đồng này có 19 điều, với …trang, được lập thành 04 (bốn)bản và có giá trị pháp lý như nhau, Bên Mua giữ 01(một)bản, Bên Bán giữ 03(ba)bản để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.

Căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang​

3. Kèm theo Hợp đồng này là:
a. Phụ lục 01: Bản vẽ thiết kế (01 bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn hộ mua bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có Căn hộ mua bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà chung cư có Căn hộ mua bán nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này đã được phê duyệt).
b. Phụ lục 02: Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư;
c. Phụ lục 03: Bản danh mục vật liệu xây dựng, trang thiết bị Căn hộ;
d. Phụ lục 04: Phần sở hữu chung của nhà chung cư;
e. Phụ lục 05: Hạng mục dịch vụ của Phí quản lý hàng tháng;
f. Phụ lục 06: Biên bản bàn giao Căn hộ.
Các phụ lục đính kèm Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của hai bên là nội dung không tách rời Hợp đồng này và có hiệu lực thi hành đối với hai bên.
4. Trong trường hợp các bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên

WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười Một 7, 2023 3:45 sáng

This ad has expired

Listing ID 9086549b2cc68c63 143 total views, 2 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments