This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Nghĩa vụ của bên bán Welltone Luxury Residence

  • Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác

Cung cấp cho bên mua các thoont tin về quy hoạch chi tiết, thiết kế khu căn hộ và thiết kế căn hộ đã được phê duyệt
Cung cấp cho bên mua kèm theo hợp đồng bản vẽ mặt bằng căn hộ, bản vẽ mặt bằng tầng có căn hộ , bản vẽ mặt bằng khu căn hộ co căn hộ mua ban đã được phê duyệt

Căn hộ biển cao cấp welltone luxury residence sở hữu lâu dài ở nha trang​

Bàn giao căn hộ và các giấy tờ pháp lý liên quan đến căn hộ cho bên mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng và bảo vệ thông tin của bên mua , không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của bên mua cho bên thứ ba khác đi chưa được sự đồng ý của bên mua trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu
Hỗ trợ bên mua làm các thủ tục chết chấp căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng nếu bên mua có nhu cầu
Xây dựng dự án theo tiến độ xây dựng đã được phê duyệt và theo quy định tại hợp đồng này
Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỷ thuật và mỹ thuật căn hộ theo đúng tiêu chuẩn thiết kế , tiêu chuẩn kỷ thuật hiện hành
Thực hiện bảo hành căn hộ thoe đúng quy định tại hợp đồng
Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của bên bán và chuyển toàn bộ kinh phí bảo trì đã thu của bên mua và tài khoản ngân hàng và giao cho bản quản trị khu căn hộ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng này và theo quy định pháp luật
Ký hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng có đủ năng lực thuộc danh sách do ngân hàng nhà nước công bố và gửi bản saao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua khi ký hợp đồng
Trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận, trong thời hạn 50(năm mươi) ngày kể tù thời điểm bên mua và bên bán ký biên bản bàn giao căn hộ và bên mua đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng này , bên bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền câp giấy chứng nhận cho bên mua. Trong trường hợp này , Bên ban sẽ có văn bản thông baaos cho bên mua về việc nộp các giấy tờ, các khoản phí và lệ phí liên quan để bên bán làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho bên mua
Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên bán mà bên mua không noopk đầy đủ các giấy tờ , các khoản phí, lệ phí, chi phí khác (nếu có) theo thông báo thì các bên đồng ý rằng bên mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại hợp đồng
Khi bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận thì bên bán có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về căn hộ cho bên mua
Đễ tránh hiểu nhầm , hai bên đồng ý rằng thời hạn cấp giấy chứng nhận sau khi bên bán đã nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tổ chức hội nghị khu căn hộ lần đàu tiên để thành lập ban quản trị khu căn hộ theo quy định pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của ban quản trị khi căn hộ chưa thành lập ban quản trị khu căn hộ
Hướng dẫn và hỗ trợ bên mua ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ(điện,nước,viễn thông,truyền hình cáp,…)
Khấu trừ tại nguồn các khoản thuế mà bên mua có trách nhiệm phải nộp theo quy định của pháp luật đối với các khoản tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại mà bên mua nhận được từ bên bán theo quy định tại hợp đồng này trước khi thanh toán cho bên mua
Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật
WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Sáu 30, 2024 4:09 sáng

This ad has expired

Listing ID 25665334fe6aa888 131 total views, 1 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments