This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và sữ dụng căn hộ Welltone Luxury Residence

  • Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác

1. Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích Căn hộ đã mua theo thỏa thuận của Hợp
đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn hộ này như quy định tại
Phụ lục 03 đính kèm Hợp đồng này; có quyền sở hữu, sử dụng đối với phần diện tích, thiết bị
thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư quy định tại khoản 3 Điều này.

Căn hộ biển cao cấp Wellotne Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang​

2. Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán bao gồm:
a. Phần diện tích trong Nhà chung cư mà Bên Bán chưa bán hết hoặc không bán, Bên Bán giữ lại để
kinh doanh;
b. Toàn bộ diện tích khu dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn tầng nhà hàng, café, hồ bơi, phần
khuôn viên của hồ bơi, khu vực được thiết kế làm phòng tập Yoga, phòng tập thể dục;
c. Diện tích đất thuê và các công trình xây dựng trên đó (trừ các công trình được xác định là thuộc
sở hữu chung của Nhà chung cư theo quy định của pháp luật);
d. Diện tích các tầng hầm (ngoại trừ các phần diện tích tầng hầm được Bên Bán bố trí để xe đạp, xe
dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu, người
sử dụng nhà chung cư theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật và thiết kế công trình đã được phê
duyệt thuộc quyền sử dụng chung);
e. Các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng của Bên Bán;
f. Các phần diện tích để xe ô tô. Trước khi tổ chức bàn giao Căn hộ, chủ đầu tư sẽ thông báo đến
các chủ sở hữu quyền ưu tiên mua hoặc thuê. Trường hợp các các chủ sở hữu không mua hoặc
thuê hết vị trí đỗ xe ô tô thì chủ đầu tư được quyền chủ động kinh doanh theo quy định pháp luật.
g. Các hạng mục khác theo thiết kế được duyệt của Dự án phù hợp với quy định của pháp luật và
không thuộc phần sở hữu riêng của Bên Mua, phần sở hữu chung của Nhà chung cư.
3. Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong nhà
chung cư bao gồm: Theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
4. Các phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác trong nhà chung cư:
a. Phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán cho riêng từng chủ sở hữu Căn hộ
hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân khác;
b. Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng theo quy định của pháp
luật hoặc được bổ sung khi phát sinh trong Hợp đồng.
5. Hai bên nhất trí thỏa thuận mức kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư như sau:
a. Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 8 của Hợp đồng
này đến thời điểm Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và ký Hợp đồng quản lý, vận hành
nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, thì kinh phí quản lý vận hành là: …đồng/m2/tháng. Mức kinh
phí này có thể được điều chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời
19 điểm. Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản kinh phí này cho Bên Bántừ ngày 05 đến ngày 15
dương lịch hàng tháng.
b. Sau khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ, mức kinh
phí và việc đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư sẽ do Hội nghị nhà chung cư quyết định và
do Ban quản trị nhà chung cư thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.
c. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư có quy
định về giá quản lý vận hành nhà chung cư thì mức kinh phí này được đóng theo quy định của
Nhà nước, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Tháng Sáu 30, 2024 4:09 sáng

This ad has expired

Listing ID 417653f317a27883 155 total views, 1 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments