This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan căn hộ Welltone Luxury Residence

  • Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác

1. Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc cấp
Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho
Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao Căn hộ;
2. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại phí, lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà
nước khi thực hiện bán Căn hộ đã mua cho người khác;15
3. Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán cho Nhà nước
theo quy định của pháp luật;

Căn hộ biển cao cấp welltone luxury residence sở hữu lâu dài ở nha trang​
. GIAO NHẬN CĂN HỘ
1. Điều kiện giao nhận Căn hộ:
a. Bên Bán đã hoàn thành xong việc xây dựng Căn hộ, Nhà Chung Cư và các công trình hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống
hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao Căn hộ xây thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần
mặt ngoài của Căn hộ đó,diện tích sử dụng Căn hộ thực tế chênh lệch không quá+/- 05% (năm
phần trăm) so với diện tích sử dụng Căn hộghi trong Hợp đồng. Trường hợp diện tích sử dụng
Căn hộ thực tế chênh lệch vượt quá +/- 05% (năm phần trăm) so với diện tích sử dụng Căn hộ ghi
trong Hợp đồng nhưng Bên Mua đồng ý nhận bàn giao thì các Bên tiến hành điều chỉnh Giá bán
Căn hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng.
b. Khi Bên Mua đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồngvà đã hoàn tất toàn bộ
việc khắc phục các vi phạm (nếu có) trước khi nhận bàn giao Căn hộ, cụ thể như sau:
– Thanh toán đủ 95% (chín mươi lăm phần trăm) giá bán Căn hộ; thuế giá trị gia tăng tương
ứng;
– Thanh toán đủ 100% kinh phí bảo trì;
– Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư 03 (ba) tháng đầu tiên theo thông báo của Bên Bán.
– Các khoản tiền lãi, tiền phạt do vi phạm Hợp đồngvà các khoản phải trả khác (nếu có) mà
Bên Mua có nghĩa vụ phải thanh toán theo Hợp đồngvà quy định của pháp luật

WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười 25, 2023 6:07 sáng

This ad has expired

Listing ID 1576538b0813c67d 117 total views, 1 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments