States Ads

Diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh cập nhật mới nhất

Các quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay được thực hiện theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 26/8/2021.   Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Bắc Ninh cập nhật đến 10/2023 áp dụng […]