This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Bảo hành nhà ở Welltone Luxury Residence

  • đường xóm cồn, phường xương huân, tp nha trang, khánh hòa Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Đường phốđường xóm cồn, phường xương huân, tp nha trang, khánh hòa
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác

1. Bên Báncó trách nhiệm bảo hành Căn hộ đã bán theo đúng quy định tại Điều 20 của Luật Kinh
doanh bất động sản năm 2014, Điều 85 của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy định sửa đổi, bổ
sung của Nhà nước vào từng thời điểm.
2. Khi bàn giao Căn hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung cấp cho Bên Mua 01 bản
sao biên bản nghiệm thu đưa công trình nhà chung cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật
xây dựng để các bên xác định thời điểm bảo hành Căn hộ.

Căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang​
3. Nội dung bảo hành nhà ở (kể cả Căn hộ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) bao
gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu chính của nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường,
các phần ốp, lát, trát), các thiết bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa, hệ thống cung cấp
chất đốt, đường dây cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát17
nước thải, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà
ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành Căn hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị
khuyết tật hoặc thay thế các trang thiết bị cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc
bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền
thực hiện.
4. Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi Căn hộ có các hư hỏng thuộc
diện được bảo hành. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của
Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo
quy định của pháp luật; Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực hiện bảo hành Căn hộ. Nếu
Bên Bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm
bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.
5. Căn hộ được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với
thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày
Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Cụ thể như sau: 60 (sáu mươi) tháng được tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà
ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
6. Bên Bán không thực hiện bảo hành Căn hộ trong các trường hợp sau đây:
a. Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường.
b. Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào
khác gây ra.
c. Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng.
d. Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này.
e. Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 3 Điều này, bao gồm cả
những thiết bị, bộ phận gắn liền Căn hộ do Bên Mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được
sự đồng ý của Bên Bán.
7. Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này, việc sửa chữa các hư hỏng của Căn
hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì Phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực
hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.
WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười 27, 2023 4:16 sáng

This ad has expired

Listing ID 792653b399bece07 110 total views, 2 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments