This ad listing is expired.
2.700.000.000đ

Thông báo giữa các bên Welltone Luxury Residence

  • http://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html Khánh Hòa

Liên hệ người đăng tin

Tỉnh/thành phốKhánh Hòa
Đường phốhttp://www.canhodian.com/2023/09/welltone-luxury-recidence.html
Điện thoại liên hệ0776527952
Quận/huyệnkhác

Hình thức thông báo giữa các bên: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua fax hoặc gửi qua thư bảo đảm hoặc gửi bằng tin nhắn SMS theo số điện thoại đã được Bên Mua đăng ký trên Hợp đồng hoặc thư điện tử (email) quy định tại khoản 1 Điều 16 của Hợp đồng, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.

Căn hộ biển cao cấp Wellotne Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang
Bên nhận thông báo là: Bên Bán, Bên Mua hoặc người đại diện, người được ủy quyền của các Bên. Trường hợp Bên Mua có từ 02 người trở lên, để thuận tiện, những người thuộc Bên Mua tại đây đồng ý ủy quyền cho người được nêu tên đầu tiên thuộc Bên Mua là người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là “Người được ủy quyền”) để thực hiện các giao dịch, nhận các thông báo từ Bên Bán liên quan đến Hợp đồngnày. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên Mua thay đổi người được ủy quyền thì gửi thông báo cho Bên Bán theo quy định tại khoản 5 Điều này. Mọi hành động của người được ủy quyền sẽ ràng buộc tất cả những người thuộc Bên Mua mà không cần có sự chấp thuận riêng lẻ của những người đó. Tuy nhiên, không phụ thuộc vào việc ủy quyền trên đây, mọi văn bản giấy tờ đòi hỏi phải có chữ ký của Bên Mua đều phải được từng người thuộc Bên Mua ký vào đầy đủ.
Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp đồng này phải được lập thành văn bản. Hai bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này và trong thời gian như sau:
a. Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông báo;
b. Vào ngày bên gửi nhận được thông báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi thông báo bằng fax;
c. Vào ngày thứ ba, kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển phát nhanh;
d. Vào ngày gửi thư điện tử (email) nhưng thư điện tử (email) không bị trả lại;
e. Vào ngày gửi tin nhắn SMS theo số điện thoại do Bên Mua cung cấp và hệ thống của Bên Bán không hiển thị tin nhắn gửi không thành công.
Các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo do các bên thỏa thuận mà bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

WELLTONE LUXURY RESIDENCE

Tháng Mười Một 3, 2023 6:04 sáng

This ad has expired

Listing ID 38765448d501f496 137 total views, 1 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Comments