1.300.000.000đ

Bcons Plaza Quí 4/2022 Nhận Nhà Bán Lỗ

📌𝑽𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒅𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 𝑩𝒄𝒐𝒏𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒂 𝒕𝒐̣𝒂 𝒍𝒂̣𝒄 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒍𝒐̣̂ 𝑻𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̂́𝒕(32𝒎), 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑯𝒐̀𝒂, 𝑻𝑷 𝑫𝒊̃ 𝑨𝒏 (𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈) 📍𝑪𝒂̆𝒏 𝑯𝒐̣̂ […]
231 total views, 0 today