550.000.000đ

Với 550tr đã sở hữu ngay căn hộ mặt biển.

𝗩𝗢̛́𝗜 𝟱𝟱𝟬𝗧𝗥 Đ𝗔̃ 𝗦𝗢̛̉ 𝗛𝗨̛̃𝗨 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗖𝗔̆𝗡 𝗛𝗢̣̂ 𝗠𝗔̣̆𝗧 𝗕𝗜𝗘̂̉𝗡 – 𝗦𝗢̂̉ 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 𝗟𝗔̂𝗨 𝗗𝗔̀𝗜 – 𝗕𝗔̀𝗡 𝗚𝗜𝗔𝗢 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗡𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗔̂́𝗧! Căn hộ FPT toạ […]
97 total views, 0 today
2.700.000.000đ

Sỡ hữu lâu dài căn hộ do SUN GROUP xây dựng.

𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐎𝐌𝐀 – 𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐈𝐄̂𝐍 𝐒𝐎̛̉ 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐋𝐀̂𝐔 𝐃𝐀̀𝐈 𝐃𝐎 𝐒𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐈 𝐓𝐏 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 𝑇𝑜̣𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 […]
96 total views, 0 today
10.000đ

BĐS

💝💝 RA MẮT GIỎ HÀNG NGOẠI GIAO GIÁ GỐC TỪ CĐT CĂN HỘ – 𝐅𝐏𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐀 𝟐 ✨ Đặt chỗ chỉ 10triệu/sản phẩm ⭐️ Hoàn […]
122 total views, 1 today