States Ads

Mục lục chính

Listings for Khánh Hòa

2.700.000.000đ

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị Welltone Luxury Residence

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị Welltone Luxury Residence Bố cục quy hoạch: Bố cục quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cơ bản không thay đổi theo quy hoạch trước đây đã được phê duyệt, chỉnh nắn một số vị trí ranh giới của […]
2.700.000.000đ

Quyết định phê duyệt Welltone Luxury Residence

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạc chi tiết ( tỷ lệ 1/500 ) khu dân cư Cồn Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang( hợp nhất các lần điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt ) Tên đồ án : Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân […]
2.700.000.000đ

Phí quản lý hàng tháng Welltone Luxury Residence

Phí Quản lý Hàng tháng sẽ được xác định phù hợp với các quy định của pháp luật và bao gồm các khoản chi phí sau: 1. Chi phí điện, nước tại Các Phần Sở Hữu Chung; 2. Các chi phí thanh toán lương và phí quản lý hành chính của nhân viên của chủ […]
2.700.000.000đ

Danh mục chi tiết phần sở hữu chung Welltone Luxury Residence

Danh mục chi tiết Phần Sở Hữu Chung, sử dụng chung trong nhà chung cư 1. Khu vực công cộng: Mọi khu vực công cộng của nhà chung cư, bao gồm cổng ra vào, lối đi chung, cầu thang bộ, cầu thang máy, hành lang, sân thượng, phòng quản lý tòa nhà, phòng kỹ thuật, […]
2.700.000.000đ

Diện tích và thiết bị sở hữu chung Welltone Luxury Residecne

Diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung Welltone Luxury Residence 1. Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc Sở Hữu Riêng quy định của Bên Bán, Bên Mua và các Chủ Sở Hữu khác; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư. […]
2.700.000.000đ

Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư Welltone Luxury Residence

Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư Welltone Luxury Residence 1. Gây mất an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các thiết bị phát ra âm thanh gây tiếng ồn quá mức làm ảnh hưởng đến sự yên bình của những […]
2.700.000.000đ

Quy đinh về việc sử dụng nhà chung cư Welltone Luxury Residence

Quy định về việc sử dụng nhà chung cư 1. Đảm bảo rằng các cây cảnh của Cư Dân được duy trì đúng cách, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của mặt ngoài của Nhà Chung Cư. 2. Đảm bảo vệ sinh và an toàn dịch hại, trước khi chuyển vào Nhà Chung […]
2.700.000.000đ

Quy định đối với chủ sở hữu Welltone Luxury Residence

Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư 1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này. 2. Khách ra […]
2.700.000.000đ

Hiệu lực của hợp đồng Welltone Luxury Residence

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký với điều kiện Bên Mua đã thanh toán đủ tiền Đợt 1 theo quy định của Hợp đồng. 2. Hợp đồng này có 19 điều, với …trang, được lập thành 04 (bốn)bản và có giá trị pháp lý như nhau, […]
2.700.000.000đ

Các thỏa thuận và giải quyết tranh chấp Welltone Luxury Residence

CÁC THỎA THUẬN KHÁC Mọi rủi ro và tổn thất xảy ra đối với Căn hộ được chuyển từ Bên Bán sang cho Bên Mua kể từ ngày ký Biên bản bàn giao Căn hộ hoặc ngày Bên Mua được xem là đã nhận bàn giao Căn hộ theo Điều 8, trừ nghĩa vụ bảo […]
2.700.000.000đ

Thông báo giữa các bên Welltone Luxury Residence

Hình thức thông báo giữa các bên: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua fax hoặc gửi qua thư bảo đảm hoặc gửi bằng tin nhắn SMS theo số điện thoại đã được Bên Mua đăng ký trên Hợp đồng hoặc thư điện tử (email) quy định tại khoản 1 Điều 16 của Hợp đồng, trừ […]
2.700.000.000đ

Chấm dứt hợp đồng Welltone Luxury Residence

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 1. Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a. Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt Hợp […]
2.700.000.000đ

Sự kiện bất khả kháng căn hộ Welltone Luxury Residence

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 1. Các bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng: Căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence sở hữu lâu dài ở nha trang​ a. Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính […]
2.700.000.000đ

Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và sữ dụng căn hộ Welltone Luxury Residence

1. Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích Căn hộ đã mua theo thỏa thuận của Hợp đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn hộ này như quy định tại Phụ lục 03 đính kèm Hợp đồng này; có quyền sở hữu, […]
2.700.000.000đ

Bên Bán bàn giao Căn hộ Welltone Luxury Residence cho Bên Mua vào tháng…năm…….

a. Việc bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này, nhưng không được chậm quá 90 (chín mươi) ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao Căn hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Muabiết […]
2.700.000.000đ

Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan căn hộ Welltone Luxury Residence

1. Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ […]
2.700.000.000đ

Nghĩa vụ của Bên Mua căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence

a. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 02% theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không có thông báo thanh toán tiền muaCăn hộ của Bên Bán; Căn hộ biển […]
2.700.000.000đ

Quyền của bên mua căn hộ biển cao cấp Welltone Luxury Residence

Yêu cầu bên bán hoàn thành việc xây dựng căn hộ theo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt Trường hợp beenmua có nhu cầu thế cấp căn hộ tại tổ chức tín dụng, bên mua có quyền đề nghị bên bán hỗ trợ thủ tục thế chấp căn hộ đã […]
2.700.000.000đ

Quyền của bên bán welltone luxury residence

Yêu cầu bên mua trả tiên mua căn hộ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng và được tính lãi suất trong trường hợp bên mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại điều 3 và phụ lục của hợp đồng Căn hộ biển cao cấp welltone luxury residence sở hữu lâu dài […]
2.700.000.000đ

Thời hạn , phương thức thanh toán Welltone Luxury Residence

Thời hạn và tiến độ thanh toán: Tiến độ thanh toán tiền mua căn hộ : Tiến độ thanh toán tiền mua căn hộ được quy định tại phụ lục của hợp đồng Thời hạn thanh toán kinh phí bảo trì 02% , thực hiện theo phụ lục của hơp đồng Đồng tiền thanh toán […]
2.700.000.000đ

Welltone Luxury Residence phần sở hữu riêng, sở hữu chung, phí quản lý

Phần sở hữu riêng của bên bán bao gồm: Phần diện tích trong khu căn hộ bên bán không bán, bên bán giữ lại để kinh doanh Diện tích các tầng hầm (ngoại trừ các phần diện tích tầng hầm được bên bán bố trí để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe […]
2.700.000.000đ

Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của bên mua Welltone Luxury Residence

Trong trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho căn hộ hưa được nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà bên mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba ( Bên nhận chuyển nhượng ) thì các bên phải thực hiện […]